Welkom bij NeuConnect

De NeuConnect Interconnector zal de eerste rechtstreekse stroomverbinding tussen Duitsland en Groot-Brittannië tot stand brengen, twee van Europa’s grootste energiemarkten zullen voor het eerst met elkaar verbonden zijn.

Ruim 700 km aan land- en onderzeese kabels zullen een ‘onzichtbare snelweg’ vormen die het mogelijk maakt tot 1,4 GW aan elektriciteit in beide richtingen te transporteren. Dit is genoeg om 1,5 miljoen huizen van stroom te voorzien tijdens de levensduur van het project en aanzienlijke voordelen op te leveren op het gebied van koolstofreductie in heel Europa.

De NeuConnect Interconnector zal halpen de toekomst van stroom te voorzien met een energievoorziening die:

Indicatieve tijdlijn

Ruim 700 km aan zeebodemonderzoeken voltooid

Aanbesteding opgestart

Vergunningaanvragen ingediend in Groot-Brittannië

Vergunningaanvragen ingediend in Duitsland

Land veiliggesteld

Vergunningverlening van de Britse vergunningen verwacht

Vergunningaanvragen ingediend in Nederland en vergunningverlening verwacht

Definitieve goedkeuring van Ofgem en BNetzA verwacht

Financial Close & gunning aanbesteding

Aanleggen van de onderzeese kabels & bouw van de convertorstations

Testen en in bedrijf stellen van de interconnector

Project voltooid en start ingebruikname van de kabel

Contacteer ons

Als u vragen heeft over NeuConnect, kunt u contact opnemen met het NeuConnect Community Engagement-team via:

+44 20 3887 0122
enquiries@neuconnect.eu