Welkom bij NeuConnect

De NeuConnect Interconnector zal de eerste rechtstreekse stroomverbinding tussen Duitsland en Groot-Brittannië tot stand brengen, twee van Europa’s grootste energiemarkten zullen voor het eerst met elkaar verbonden zijn.

Ongeveer 720 km aan land- en onderzeese kabels zullen een ‘onzichtbare snelweg’ vormen die het mogelijk maakt tot 1,4 GW aan  elektriciteit in beide richtingen te transporteren kan , genoeg om 1,5 miljoen huizen van stroom te voorzien tijdens de levensduur van het project en aanzienlijke voordelen op te leveren op het gebied van koolstofreductie in heel Europa.

De NeuConnect Interconnector zal halpen de toekomst van stroom te voorzien met een energievoorziening die:

Indicatieve tijdlijn

700 km aan zeebodemonderzoeken voltooid

Aanbesteding

Britse vergunningaanvragen ingediend in Groot-Brittannië

Duitse bouwvergunningaanvragen ingediend

Nederlandse bouwaanvragen ingediend

Land veiliggesteld

Vergunningverlening van de Britse vergunningen verwacht

Definitieve goedkeuring van Ofgem en Duitse overheden verwacht

Financial Close & Ondertekening contracten

Aanleggen van de onderzeese kabels & constructie van  de tussenstations

Testen en in bedrijfstellen van de interconnector (kabel)

Project voltooid en start ingebruikname van de kabel

Contacteer ons

Als u vragen over NeuConnect, kunt u contact opnemen met het NeuConnect Community Engagement-team via:

+44 20 3887 0122
enquiries@neuconnect.eu