• NeuConnect DE – PCI

In de Duitse projectinformatiebrochure (versie mei 2021) worden de belangrijkste elementen van het project uiteengezet. Klik hier om het document te bekijken.

Een kopie van de niet-technische samenvatting (versie mei 2021) als bedoeld in de TEN-E verordening is hier te vinden.

Het Duitse Ontwerp voor inspraak van het publiek (versie maart 2021) kan hier bekeken worden.