• PCI Status

NEUCONNECT AANGEMERKT ALS PROJECT VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANGDOOR DE EUROPESE COMMISSIE

 

Projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s) zijn belangrijke grensoverschrijdende infrastructuurprojecten die de energiesystemen van verschillende landen met elkaar verbinden. Ze zijn bedoeld om Europa en de betrokken landen te helpen bij het verwezenlijken van de belangrijkste doelstellingen op het gebied van energiebeleid en klimaat waaronder het veiligstellen van betaalbare, veilige en duurzame energie voor alle burgers en het koolstofvrij maken van de economie op lange termijn in overeenstemming met de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Een link naar de website van de Europese Commissie met meer informatie over PGB’s is te vinden op: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest.

Omdat de NeuConnect interconnector is aangemerkt als PGB zijn de voorschriften voor het trans-Europese netwerk – elektriciteit (TEN-E) van toepassing. De Nederlandse procedurehandleiding onder de TEN-E-verordeningen is te vinden op: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Handleiding%20PCI%20december%2020170.pdf

Er is ook een aparte projectpagina voor de NeuConnect interconnector aangemaakt op de website van Bureau Energieprojecten: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/interconnector-neuconnect