Voordelen

De NeuConnect ‘interconnector’ zal helpen de toekomst van stroom te voorzien met een energievoorziening die:

 

Veerkrachtig –
betrouwbaar, veiliger en zekerder

De volledig gefinancierde interconnectorregeling van £ 1,4 miljard / € 1,6 miljard zal de eerste rechtstreekse verbinding tussen de Britse en Duitse elektriciteitsnetwerken tot stand brengen. Door voor het eerst twee van Europa’s grootste energiemarkten met elkaar te verbinden, wordt een meer gediversifieerde en duurzame energievoorziening mogelijk, wat op elke markt de broodnodige veerkracht, zekerheid en flexibiliteit biedt.

 

Economisch –
meer concurrentie betekent lagere prijzen

Door tot 1,4 GW elektriciteit in beide richtingen tussen Duitsland en Groot-Brittannië te transporteren, zal de nieuwe verbinding de keuze en de concurrentie op de energiemarkt aanzienlijk vergroten. Dit zal ertoe leiden dat miljoenen consumenten en bedrijven zullen kunnen profiteren van lagere elektriciteitsprijzen.

 

Efficiënt
investeren in betrouwbare technologie

De investering in beproefde, betrouwbare hoogspanning (HVDC) biedt Britse en Duitse netwerken meer efficiëntie en flexibiliteit om in te spelen op de veranderende vraag van de industrie, bedrijven en consumenten.

 

Vooruitstrevend
£ 3 miljard aan voordelen, een aanzienlijke economische stimulans

De cruciale nieuwe verbinding zal een ‘onzichtbare snelweg’ creëren voor het transport van 1,4 GW aan elektriciteit, genoeg om tot 1,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien gedurende de levensduur van het project en een netto consumentenvoordeel van meer dan £ 3 miljard / € 3,4 miljard.
De oplevering van het project zal dan ook aanzienlijke economische voordelen met zich meebrengen ter waarde van meer dan £ 1 miljard / € 1,1 miljard aan contract- en zakelijke mogelijkheden . Het project zal tijdens de bouw tot wel 500 banen kunnen opleveren, waardoor Britse en Duitse werknemers hun expertise in een groeiende wereldwijde industrie kunnen demonstreren. Zodra de nieuwe verbinding operationeel is, zullen nog meer banen worden gecreëerd.

 

Duurzaam
lage impact, lage koolstofemissie

De ruim 700 km land- en onderzeese kabels zullen convertorstations in Duitsland en op het Isle of Grain in Kent met elkaar verbinden met een geringe milieu-impact.

De nieuwe verbinding zal Groot-Brittannië in staat stellen gebruik te maken van de uitgebreide energie-infrastructuur in Duitsland, inclusief zijn belangrijke hernieuwbare energiebronnen als ‘s werelds op twee na grootste producent van windenergie. Op de Duitse markt zal de nieuwe verbinding met Groot-Brittannië de huidige knelpunten helpen oplossen waar windturbines vaak worden stilgelegd omdat er teveel hernieuwbare energie wordt geproduceerd. Uit een nieuw rapport (hier beschikbaar) blijkt dat NeuConnect zal bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot met 16 miljoen ton over 25 jaar in heel Europa – het equivalent van het jaarlijks gedurende 25 jaar planten van 28 miljoen nieuwe bomen of het van de weg halen van 400.000 auto’s. Hoewel het overschot aan hernieuwbare energie naar verwachting aanvankelijk van Duitsland naar Groot-Brittannië zal vloeien, zal de interconnector het mogelijk maken dat energie in beide richtingen stroomt. De flexibiliteit van de nieuwe verbinding biedt dan ook aanzienlijke voordelen aan beide zijden.

 

Leverbaar –
voldoen aan toekomstige energiebehoeften

NeuConnect heeft in januari 2018 een tussentijdse projectgoedkeuring ontvangen van Ofgem. De definitieve goedkeuring van het plan wordt verwacht in 2021, zodat de bouw kort daarna kan beginnen. NeuConnect mikt op het midden van de jaren 2020 voor de voltooiing van het project om te helpen voorzien in de toekomstige energiebehoeften van Noordwest-Europe en Groot-Brittannië en Duitsland in het bijzonder en om aanzienlijke voordelen te bieden voor consumenten, bedrijven en de industrie.