• NeuConnect GB – PCI

We hebben een planningsaanvraag ingediend bij de Medway District Council voor de GB-onshore-elementen van het plan, en deze kan online worden bekeken op het Planning Portal van de Council met referentie: MC / 19/3015. U kunt meer te weten komen over de voorstellen door de tentoonstellingsborden te bekijken die zijn gepresenteerd tijdens onze openbare raadpleging van 2019, deze zijn hier beschikbaar.

De aanvraag voor een GB Offshore-vergunning is ingediend bij de MMO en is in afwachting van goedkeuring. Na goedkeuring zal deze verschijnen in het MMO Public Register of Applications, dat te vinden is op: https://marinelicensing.marinemanagement.org.uk/mmofox5/fox/live/MMO_PUBLIC_REGISTER/

Een kopie van de niet-technische samenvatting van de voorstellen is hier te vinden.

In de projectinformatiebrochure worden de belangrijkste elementen van het schema uiteengezet. Klik hier om het document te bekijken.

Het GB Concept voor Publieke Participatie kan  hier bekeken worden.