• NeuConnect GB – PCI

Voor het project is een planningsaanvraag ingediend bij de Medway District Council voor de GB-onshore-elementen van het plan en deze kan online worden bekeken op het Planning Portal van de Council met referentie: MC / 19/3015. U kunt meer te weten komen over de voorstellen door de tentoonstellingsborden te bekijken die zijn gepresenteerd tijdens onze openbare raadpleging van 2019, deze zijn hier beschikbaar.

De aanvraag voor een GB Offshore-vergunning is ingediend bij de MMO en is in afwachting van goedkeuring. Na goedkeuring zal deze verschijnen in het MMO Public Register of Applications, dat te vinden is op: https://marinelicensing.marinemanagement.org.uk/mmofox5/fox/live/MMO_PUBLIC_REGISTER/

In de projectinformatiebrochure worden de belangrijkste elementen van het project uiteengezet. Klik hier om het document te bekijken.

Een kopie van de niet-technische samenvatting als bedoeld in de TEN-E verordening is hier te vinden.

Het GB Ontwerp voor inspraak van het publiek kan hier kanekeken worden.